Kumpulaisten DNA tutkimus

Pieni joukko Kumpulaisia, kuten myös monissa muissakin suvuissa, ovat viimevuosina innostuneet ottamaan itsestään DNA-testejä selvittääkseen sukulaisuuksia ja sukulinjoja joita ei täysin perinteisen sukututkimuksen puitteissa saada todennettua. Tämä koskee enimmäkseen sukulinjojen vanhimpien esi-isien ja esi-äitien juurien selvittämistä.

Keski-Suomen päähaaran Matts esi-isän ja Savon Kumpulaisten päähaaran Viisa Kumpulaisen osalta on tehty sukututkija Ari Kolehmaisen toimesta (muutaman sukuseuran jäsenen pyynnöstä) maksullinen KUMPULAISTEN ISÄLINJAN DNA-selvitys (sukuseura ei tätä selvitystä maksanut).

Tähän selvitykseen ei kuulunut Äänekosken eikä Kyyjärven sukuhaarojen tutkinta, joista Kyyjärven sukulinjan osalta saatiin DNA-linjaus selvityksen jälkeen. Selvitys on kokonaisuudessaan linkkinä tämän yhteenvedon lopussa.


KESKI-SUOMEN KUMPULAISET:

Yksi epäselvä sukulinja jota ei ole voitu perinteisen sukututkimuksen puitteissa täysin varmistaa, on Keski-Suomen Kumpulaisten sukukirjan päähaaran sukutaulun 1. esi-isä Matts Olofsson Pasanen s. noin. 1620. Kumpulaisten ja Pasasten Viitasaarelais sukujen jäsenet ovat ottaneet muutamia DNA testejä parhaimmalla BIG Y tasolla ja nämä testit osoittavat kiistatta etteivät Matts esi-isän juuret polveudu Juvan / Viitasaaren Pasasissa 1600-luvun aikoihin. Suvut eivät siis polveudu lähihistoriassa. Tosin suvut yhtyvät myöhemmin n. 200 jkr., kuten moni muukin suku, yhteisessä "pisteessä".

Näin ollen Matts on jotain muuta sukua eikä ole patronyymiltään välttämättä Olofsson.


SAVON KUMPULAISET, VIISALA:

Savon Kumpulaisten sukukirjan päähaaran Partasille kotivävyksi Viisalaan tullut Viisa Kumpulainen on myöskin ko. sukuhaarasta saatujen DNA-tulosten perusteella kiistattomasti Partasia. Toisin
kun on nyt oletettu, Viisa ei siis tullut kotivävyksi vaan oli Partasen oma poika.


KESKISUOMI <-> SAVO:

Saadut DNA-tulokset vahvistavat myös sen, että Keski-Suomen ja Savon Kumpulaiset eivät polveudu samoista lähihistorian esi-isistä, vaan yhtymäajankohta on n. 200 eaa.


KYYJÄRVEN KUMPULAISET:

Esi-isänä sukukirjan sukutaulussa 2301 on Thomas Henriksson Keljo e. Kässi s. 20.05.1718. Tämä ei liity Keski-Suomen ja Savon päähaaroihin vaan on myös erillinen Kyyjärven sukuhaara yhtyy pääharojen kanssa vasta n. 4700 vuotta tästä ajasta taaksepäin mentäessä eli n. 2700 eaa.


Näiden em. tulosten ja jäljempänä olevan DNA-selvityksen (ks. linkki) pohjustamana kannustankin Kumpulaisten sukujuurista kiinnostuneita tutkimaan edelleen mahdollisia Viitasaaren Matts esi-isän, Savon Viisa Kumpulaisen sekä Kyyjärven Thomas Keljon mahdollisia sukujuuria. Näiden osalta ei tarvita välttämättä lisää DNA testejä Kumpulaisten osalta, mutta muiden mahdollisten potentiaalisten yhtyvien sukujen osalta lisätestit tai testien korotukset ovat mahdollista. Kumpulaisten sukuseura ei kuitenkaan lähde taloudellisesti näitä tutkimuksia tukemaan, vaan mahdolliset tutkimukset on tehtävä omakustanteisesti joko yksin tai ryhmänä.


Linkki: KUMPULAISTEN ISÄLINJAN DNA